Boer en Zuivel

Geschatte leestijd: < 1 minuut


controlebezoeken_BBZ_boerenzuivel

Dit deed BBZ

De BBZ is druk met controlebezoeken voor het keurmerk ‘Echte Boerderijzuivel’, denkt na over de regionale keuringen en had fosfaatoverleg met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Controle ‘echte boerderijzuivel’

‘Echte Boerderij zuivel’ is een keurmerk van de BBZ. Om het gebruik en de toepassing van dit keurmerk te borgen, is het van belang dat dit goed gecontroleerd wordt. Controles worden op twee manieren uitgevoerd:

  1. Fysiek door een controleur van de BBZ,
  2. Middels een zelfaudit: dat betekent dat u zelf naar waarheid een controleformulier invult.

De afgelopen maanden zij n wij druk bezig geweest met de theoretische controle, die nu is afgerond. De volgende stap is dat er steekproefsgewijs extra controlebezoeken op locatie uitgevoerd zullen worden.

Regionale keuringen

Het zijn rare tij den en nog steeds is de wereld in de ban van de pandemie. Daardoor hebben al veel bij eenkomsten geen doorgang kunnen vinden. Toch willen we als BBZ vooruit blijven kijken. Daarom zullen we woensdag 2 juni via een online overleg, samen met de Kaasdagcommissie, van gedachten wisselen over hoe we komend najaar invulling kunnen geven aan de jaarlijkse regionale keuringen.

Fosfaatoverleg ministerie van LNV

In de afgelopen periode is het overleg omtrent fosfaat voor zelfzuivelende bedrijven weer hervat met beleidsmedewerkers van het Ministerie van LNV. Dit dossier is in de afgelopen jaren al meerdere keren aan de orde geweest. Als bestuur van de BBZ worden we hierin ondersteund door Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) in combinatie met een jurist. In het laatste overleg werd aangestuurd op een totale oplossing voor de bestaande en toekomstige zelfzuivelende bedrijven, zodat we als gehele zelfzuivelsector met dezelfde regelgeving te maken hebben.

Delen

Heeft dit artikel je geholpen?

Gerelateerd

Noteringen mei 2024

De noteringscommissie is op 3 mei weer bijeen geweest voor overleg over de notering. Lees hier de noteringen voor mei. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten

ALKMAAR – Karavaan Festival

Karavaan Festival komt er weer aan en dat betekent ook veel theater op het platteland. Kijk hier voor meer informatie. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten

Noteringen april 2024

De noteringscommissie is op 5 april weer bijeengeweest voor overleg over de notering. Lees hier de noteringen voor april. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten