Boer en Zuivel

Geschatte leestijd: 3 minuten


Wat doet Gemzu?

Wat doet Gemzu?

Handelsvoorwaarden

Gemzu is de brancheorganisatie voor de zuivelhandel. Er zijn ruim 130 bedrijven bij aangesloten die actief zijn in en met zuivelproducten, zoals kaas, melkpoeder, boter. Naast grote, internationaal actieve handelshuizen is ook de kaashandel van klein tot groot aangesloten. Kaasproducenten, maar ook bedrijven als De Producent, Kaashandel Remijn, Vandersterre, Maaz, Verburg Kaas, Treur Kaas, Vergeer Holland zijn lid. Boerenkaasbereiders, leden van de BBZ die zelf kaas maken, zijn op een enkele na niet bij Gemzu aangesloten.

Onno Boersma, directeur van Gemzu, licht toe dat de zuivelketen professioneel is georganiseerd. Belangenorganisaties weten elkaar goed te vinden, werken samen in ZuivelNL en dat geldt ook voor de samenwerking met de BBZ. Bovendien zijn er tussen Gemzu en BBZ een paar concrete aanknopingspunten, denk aan export en kwaliteit, bijvoorbeeld. Gemzu voert het secretariaat voor de Stichting KB, wat staat voor Kwaliteitszorg Boerenkaas. Daarnaast organiseert het secretariaat bijvoorbeeld het Nederlands Nationaal Kaasconcours (NNKC) en de Gouda Cheese Awards. Zeker voor de boerenkaasbereiders is deelname aan het NNKC leuk en leerzaam. ‘Misschien kunnen we daar nog eens een apart artikel aan wijden’, suggereert Boersma.”

Wat houden de handelsvoorwaarden in?

“Om het makkelijk te maken zijn er twee sets van handelsvoorwaarden. Gemzu heeft de zogeheten MPCcondities. Die kan je op onze website in verschillende talen vinden. De MPC zijn algemene handelsvoorwaarden met een mediation- en arbitragereglement. Ze worden wereldwijd gebruikt voor de internationale handel in vooral de commodities: poedervormige melkproducten, boter, kaas. Elk jaar hebben we wel drie à vier internationale arbitragezaken. Vaak gaat dat dan tussen een Nederlandse en een buitenlandse partij. De Nederlandse partij kan de aanvrager zijn, maar ook de buitenlandse kan dat doen. Zeker in tijden van flinke prijsschommelingen zie je een toename van het aantal arbitrages.”

Stichting Nederlandse Zuivelbeurs

“Daarnaast heb je de algemene handelsvoorwaarden voor de handel en dienstverlening in kaas. Die zijn van de Stichting Nederlandse Zuivelbeurs, waar Gemzu ook het secretariaat voor voert. Deze handelsvoorwaarden zijn minder algemeen van aard dan de MPC-condities. Er staan specifieke, aan kaas gerelateerde bepalingen in, zoals beladingshoogtes, fust, kaasgebreken. En ook hier is een arbitragereglement van toepassing. Als partijen er niet met elkaar uitkomen, kunnen ze een arbitrage aanspannen. Deskundigen uit de branche met een onafhankelijk jurist als griffier, buigen zich dan over een geschil. De voorwaarden, waar ook de BBZ-leden gebruik van kunnen maken, zijn meer nationaal gericht en worden in de kaassector breed toegepast. Gelukkig zijn er zelden arbitragezaken. Partijen kennen elkaar goed en bij een meningsverschil wordt met de handelsvoorwaarden in de hand veelal onderling een oplossing afgesproken. Een arbitraal vonnis is overigens net als bij een vonnis van een rechtbank honderd procent bindend.”

Is er een relatie tussen Gemzu en de noteringscommissie van de BBZ?

“Jazeker, want de leden van de noteringscommissie worden door Gemzu én de BBZ benoemd en Gemzu voert het secretariaat. De noteringen worden gewaardeerd in de sector en geven duidelijk richting.”

Hoe ziet Gemzu de toekomst van boerderijzuivel?

“Die zien wij heel rooskleurig. Er is een mooie groei geweest de laatste tien, vijftien jaar. Het is een ontzettend mooi, ambachtelijk product waar we met z’n allen enorm trots op mogen zijn. Dus die toekomst zien we op zich positief in. We realiseren ons alleen wel dat voor boerderijzuivelbereiders het leven niet altijd makkelijk is. Met alle regels die er zijn en een overheid die soms extra kritisch is op bijvoorbeeld boerenkaas en kaas van de boerderij bij bijvoorbeeld export. Een collega brancheorganisatie als de BBZ is dan ook onmisbaar en zet nu flinke stappen met de voorbereiding van de nieuwe hygiënecode.”

Wat doet Gemzu verder nog?

“Momenteel loopt onze nieuwe kadercursus voor de zuivelhandel. Die bestaat uit acht verschillende praktijksessies, met bijvoorbeeld bezoek aan Qlip, de Dairy Academy in Leeuwarden en de Europese Commissie. Ook de handelsvoorwaarden worden daar behandeld, bijvoorbeeld het afdekken van exportrisico’s. Ook relevant is het secretariaat dat wij voor de Vereniging Automatisering Kaasgroothandel (VAK) uitvoeren. Voor de kaasgroothandel loopt daar een speciaal ontwikkeld softwareprogramma dat door een aparte groep bedrijven is ontwikkeld. Het heet Profin en kan interessant zijn voor de grotere boerenkaasbereiders.”

Delen

Heeft dit artikel je geholpen?

Gerelateerd

Noteringen mei 2024

De noteringscommissie is op 3 mei weer bijeen geweest voor overleg over de notering. Lees hier de noteringen voor mei. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten

ALKMAAR – Karavaan Festival

Karavaan Festival komt er weer aan en dat betekent ook veel theater op het platteland. Kijk hier voor meer informatie. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten

Noteringen april 2024

De noteringscommissie is op 5 april weer bijeengeweest voor overleg over de notering. Lees hier de noteringen voor april. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten