Boer en Zuivel

Geschatte leestijd: 2 minuten


Noteringen_januari_BoerenZuivel

Noteringen voor april 2022

De noteringscommissie is op vrijdag 1 april weer bijeengeweest voor overleg over de notering.

Handelaren in zuivelproducten zien de huidige marktontwikkelingen met stijgende verbazing aan. Er lijkt geen rem te zijn op de vraag naar zuivel en de stijgende noteringen. Blijkbaar is er een tekort en zijn kopers bereid allerlei prijzen te betalen om er aan te komen. Er zijn vrijwel geen voorraden opgebouwd in de afgelopen maanden en de melkaanvoer blijft nog altijd achter bij vorig jaar. Dat betekent dat kopers afhankelijk zijn van de huidige productie. Vooral melkvet is erg duur, maar ook de kaasprijzen zijn in de afgelopen maanden flink verhoogd. Voor vrij beschikbare melk wordt op de boerderij inmiddels meer dan € 0,55 per kg betaald. De melkprijzen van de fabrieken zullen dus ook nog verder moeten stijgen. Hierbij dient wel vermeld te worden, dat de kosten van melkproductie en -verwerking ook fors gestegen zijn: niet alles is winst.

Al deze drukte gaat aan de markt voor kaas gemaakt op de boerderij voorbij. Deze kleine markt kent zo zijn eigen karakteristieken en de ontwikkelingen lopen niet altijd parallel met de overige zuivel. De markt is juist rustig, of heel stabiel: er is voldoende aanbod, maar de vraag loopt ook goed door. De gemaakte kaas vindt zijn weg naar de kopers, maar er is geen behoefte aan extra aanbod. De voorraden zijn in balans met het huidige omzetvolume. Handelaren worden langzamerhand wat voorzichtiger met inkopen tegen deze prijzen en proberen meer dan ooit in te schatten of ze deze kaas ook weer met winst kwijt kunnen. Grote zorg is wat de inflatie met de portemonnee van de consument gaat doen en welke keuzes men dan gaat maken. Er zal komend jaar wellicht geen stijging in de verkopen te zien zijn. De kosten bij de kaasbereiders zijn echter ook fors gestegen en er moet wel voldoende aanvoer blijven. Er moet dus ook voldoende voor betaald worden! De noteringscommissie heeft besloten om alle noteringen nogmaals met € 0,20 per kg te verhogen. Dit is weliswaar los van de marktontwikkeling, maar wel parallel aan de stijging bij de fabriekskazen. De zorg over het afzetvolume blijft, zeker wanneer de inflatie enkele maanden op dit niveau blijft. Advies is om de productie en aanvoer van kaas voor de komende maanden nauwkeurig met uw afnemer(s) af te stemmen. De stemming is goed.

Tot zover de nieuwe noteringen. De volgende bijeenkomst is gepland op 6 mei 2022.

Delen

Heeft dit artikel je geholpen?

Gerelateerd

Noteringen voor mei 2023

De noteringscommissie is op vrijdag 5 mei weer bijeengeweest voor overleg over de noteringen. Lees hier de noteringen voor mei. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten

Nieuw bestuurslid: Marjon Verkleij

Marjon Verkleij – van Brentano’s Kaasboerderij in Alphen aan den Rijn – is een nieuw gezicht in het bestuur van de BBZ. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten

Overheerlijke Oudenboerenkaasbroodjes

Overheerlijke Oudenboerenkaasbroodjes. Bekijk hier de ingrediënten voor het recept en lees de bereidingswijze. […]
Geschatte leestijd: < 1 minuten