Boer en Zuivel

Geschatte leestijd: 2 minuten


Nieuw_bestuurdslid_Marjon_Verkleij_Boerenzuivel

Nieuw bestuurslid: Marjon Verkleij

Marjon Verkleij – van Brentano’s Kaasboerderij in Alphen aan den Rijn – is een nieuw gezicht in het bestuur van de BBZ. “Ik heb nu één keer meegedraaid om even te ‘proeven’. Waar ik zelf ervaring mee heb is belangenbehartiging. Ik weet hoe de politiek vaak een eigen mening heeft, dus het is belangrijk om voor onze rechten op te komen. Verder zal de hygiënecode dit jaar snel geregeld moeten worden. Als daar nog ‘hickups’ inzitten, dan wil ik dat graag ondersteunen. Wat ik als grootste uitdaging voor de sector zie? Ik hoop dat we rauwmelkse kaas mogen blijven maken, want dat is natuurlijk de uitdaging als je risico’s, zoals nu met STEC, wilt uitsluiten. Er zijn al landen waar je geen rauwmelkse boerenkaas meer mag produceren. Maar het heeft zoveel meer smaak, vind ik persoonlijk, als rauwmelkse kaasmaker. Dat is iets waar ik me in ieder geval voor wil inzetten. En verder het ondersteunen van onze leden op allerlei gebied. Bijvoorbeeld als het gaat over etikettering en veiligheid van de zure zuivel. En wat kunnen we onze leden aanbieden op het gebied van duurzaamheid en energietransitie? Nu is kaasmaken hartstikke circulair, want je kan wei hergebruiken, maar die regels zijn ook weer streng. Kortom, ik denk dat er mooie kansen liggen voor ons als kaasmakers, maar er liggen ook wel wat bedreigingen. Ik doe het kaasmaken met veel liefde, en ik merk de waardering van mijn klanten. En dat is denk ik ook waar je het met z’n allen voor doet.”

Tijdens de afgelopen waterschapsverkiezingen van het Hoogheemraadschap van Rijnla, was Marjon lijsttrekker van het CDA. Ze is gekozen als algemeen bestuurslid. “Goed watermanagement is sowieso ontzettend belangrijk. Veel van ons zitten in veenweidegebied, waar je te maken hebt met bodemdaling, inklinking van het veen en uitstoot van CO2. De overheid is nu overal bezig met het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied). Elke regio moet een plan maken voor de toekomst met betrekking tot problemen als stikstof en Natura 2000. Maar wat wordt de visie naar de toekomst? Voor de agrarische sector is het daarom heel belangrijk wat voor bestuur het waterschap krijgt. De kerntaken die je als waterschap hebt, die moeten op orde zijn. Tegenwoordig zie je dat ook sociaal-maatschappelijke taken worden opgepakt. Dat is belangrijk, maar ik vind ook dat je naar de betaalbaarheid daarvan moet kijken.”

Delen

Heeft dit artikel je geholpen?

Gerelateerd

Noteringen juni 2024

De noteringscommissie is op 7 juni weer bijeengeweest voor overleg over de notering. Lees hier de noteringen voor juni. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten

Dit zijn de winnaars van de Nationale Competities Foodspecialiteiten 2024!

Tijdens het jaarlijkse Branche-Event Foodspecialiteiten van Vakcentrum Foodspecialiteiten, zijn de winnaars bekendgemaakt. […]
Geschatte leestijd: 3 minuten

Veiling van de Reuzengraskaas levert recordbedrag van € 23.200,- op

Kaaskoning John de Goey doet laatste bod veiling Nationale Graskaasdag 2024 en is koper van de reuzengraskaas. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten