Boer en Zuivel

Geschatte leestijd: 2 minuten


halfjaarlijkse_controle_GMP+_boerenzuivel

Halfjaarlijkse controle GMP+

Het is weer tijd voor de halfjaarlijkse controle van de GMP-certificering. De GMP leden hebben inmiddels een e-mail ontvangen met de vraag om de gegevens aan te leveren. Deze gegevens zijn:

  • Salmonella test van de wei
  • Nitriet test van de wei
  • COKZ-controle rapport als deze langer is geleden dan een jaar

Voor de leden die nog niet aangesloten zijn voor de GMP-certificering kunnen zich aanmelden bij het secretariaat. secretariaat@boerderijzuivel.nl

Wat houdt aanmelden in?

Boerderijzuivelbereiders die werken volgens de hygiënecode en het eigen bijproduct afleveren als diervoeder, dienen daarnaast te voldoen aan de diervoederwetgeving en moeten in het bezit zijn van een GMP+ certificaat. Maar voor de leden van de BBZ zijn er aparte afspraken gemaakt met GMP en COKZ waardoor onze leden die wei afvoeren niet in het bezit hoeven te zijn van het GMP+ certificaat, echter dient u wel te voldoen aan andere voorwaarden. Dit is een aanvulling op de eisen die zijn opgenomen in bijlage 7 van de van de hygiënecode voor de Boerderijzuivelbereiding en bijbehorende reguliere controle van het COKZ.

De volgende stappen dient U te ondernemen om op deze lijst te worden opgenomen:

  1. U dient zelf bij een EG-inspectie aan de COKZ-controleur aan te geven dat U gecontroleerd wil worden op de punten die betrekking hebben op het leveren van wei aan een GMP+ gecertificeerd bedrijf.
  • U dient binnen 14 dagen een schriftelijke melding aan de BBZ te geven over de uitvoering van de hygiënekeuring door het COKZ.
  • U dient ook zelf 2x per jaar een weimonster te onderzoeken op nitriet en Salmonella (monitoring). Eén van deze onderzoeken dient plaats te vinden rondom de hygiënekeuring zodat beide keuringsuitslagen gezamenlijk aan de BBZ kenbaar gemaakt kunnen worden. Ook het halfjaarlijks onderzoek naar nitriet en salmonella dient binnen 14 dagen schriftelijk aan de BBZ te worden doorgegeven.

Als U deze stappen heeft ondernomen, dan zal de BBZ zorgen dat U opgenomen wordt op de lijst met Boerderijzuivelbereiders die GMP+ waardige boerenkaaswei mogen afzetten. Helaas zijn wij genoodzaakt u van de lijst af te halen als niet voldaan wordt aan bovenstaande eisen.

Voor meer informatie zie de website van de BBZ Merkbescherming – Boerderijzuivel en tevens kunt onze huidige GMP leden ook weer vinden op onze website; GMP-Leden-per-22-06-2021.pdf (boerderijzuivel.nl)

Delen

Heeft dit artikel je geholpen?

Gerelateerd

Noteringen mei 2024

De noteringscommissie is op 3 mei weer bijeen geweest voor overleg over de notering. Lees hier de noteringen voor mei. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten

ALKMAAR – Karavaan Festival

Karavaan Festival komt er weer aan en dat betekent ook veel theater op het platteland. Kijk hier voor meer informatie. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten

Noteringen april 2024

De noteringscommissie is op 5 april weer bijeengeweest voor overleg over de notering. Lees hier de noteringen voor april. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten