Boer en Zuivel

Geschatte leestijd: 2 minuten


controlebezoeken_BBZ_boerenzuivel_FB

Dit deed de BBZ in 2021

Ook in 2021 hebben we met z’n allen te maken gehad met beperkingen vanwege de pandemie. Toch heeft dat de BBZ er niet van weerhouden om er een succesvol jaar van te maken!

GMP + certificaat

Ook in het afgelopen jaar zij n er controles uitgevoerd en het aantal deelnemers op de lijst, die op onze website gepubliceerd staat, is aardig gegroeid.

Keurmerk echte boerderijzuivel

Begin van het jaar heeft men een controlelij st toegestuurd gekregen en na het invullen van de lijst zijn er vanuit het bestuur ook fysieke controles uitgevoerd, die ieder jaar herhaald worden.

Fosfaatoverleg ministerie van LNV

In 2021 is het overleg over fosfaat voor zelfzuivelende bedrij ven hervat met beleidsmedewerkers van het Ministerie van LNV. Het bestuur van de BBZ wordt hierin ondersteund door LTO, in combinatie met een jurist. In het laatste overleg werd aangestuurd op een totale oplossing voor de bestaande en toekomstige zelfzuivelende bedrijven, zodat we als gehele zelfzuivelsector met dezelfde regelgeving te maken hebben. Zoals het overleg tot nu toe heeft uitgewezen, komen er in 2022 geen aanpassingen in het huidige fosfaatbeleid. We blij ven als BBZ voortdurend in overleg om voor de gehele sector een gelijkwaardige regelgeving te bereiken.

GTS dossier

Het bestuur en het secretariaat hebben zich beziggehouden met het GTS-dossier. Het dossier moet eens in de zoveel jaar geüpdatet worden en volgens een nieuwe verordening moest dit voor 1 januari 2022 gebeuren. Voor 1 januari heeft de BBZ minimale wijzigingen aangebracht en het wachten is nu op het akkoord vanuit Brussel.

Opleidingen en cursussen

In aanloop naar de Cum Laude Awards en diverse regionale keuringen, is er op maandag 21 juni onder leiding van Gea een training geweest voor de kaaskeurmeesters. Zestien kazen werden geproefd en beoordeeld op smaak, smedigheid en doorsnede. Het was leuk en goed om elkaar na lange tij d weer live te ontmoeten en over de kazen te discussiëren. De keurmeesters gaven aan het fijn te vinden om deze training jaarlijks te laten terugkeren.

Algemene ledenvergadering

Donderdag 2 september is de ALV gehouden en er is afscheid genomen van de bestuursleden Bert van Zeeburg en Leon van den Arend. Ard van Wees is gekozen als nieuw bestuurslid. Verder was de opkomst niet groot maar we gaan ervanuit dat de volgende ALV, die gehouden wordt op 10 maart, weer een normale opkomst heeft.

Cum Laude verkiezingen

September was een rare maand voor de Cum Laude Awards, maar door de coronapandemie kon het helaas niet anders. Ondanks dat het een drukke maand is voor iedereen, was de opkomst geweldig! Ook de uitreiking ging dit jaar iets anders. In plaats van de feestavond werden de winnaars via een roadshow verrast op de boerderij. De Cum Laude Awards 2022 zal plaatsvinden van 14 t/m 19 maart 2022 en net zoals in 2021 worden de prij zen uitgereikt door middel van een roadshow. De uitnodiging om deel te nemen aan de Cum Laude Awards is al naar u verzonden!

Regionale keuringen

Ondanks de beperkingen hebben toch een aantal regio’s de regionale keuringen kunnen houden. Het waren mooie opkomsten met goede kwaliteit zuivel en kazen!

Delen

Heeft dit artikel je geholpen?

Gerelateerd

Noteringen juli 2024

De noteringscommissie is op 5 juli weer bijeengekomen voor overleg over de noteringen. Lees hier de noteringen voor juli. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten

Noteringen juni 2024

De noteringscommissie is op 7 juni weer bijeengeweest voor overleg over de notering. Lees hier de noteringen voor juni. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten

Dit zijn de winnaars van de Nationale Competities Foodspecialiteiten 2024!

Tijdens het jaarlijkse Branche-Event Foodspecialiteiten van Vakcentrum Foodspecialiteiten, zijn de winnaars bekendgemaakt. […]
Geschatte leestijd: 3 minuten