Bond van Boerderijzuivelbereiders

Geschatte leestijd: 2 minuten


dit_deed_bbz_boerenzuivel

Dit deed BBZ

De BBZ ondersteunt boerderijzuivelbereiders bij het voldoen aan de voorwaarden om GMP+ waardige kaas te mogen afzetten en bij het behalen van het keurmerk ‘Echte Boerderijzuivel’.

Wei afvoeren zonder GMP + certificaat

Boerderijzuivelbereiders die volgens de hygiënecode werken en het eigen bijproduct, de (boeren)kaaswei, afleveren als diervoeder, dienen te voldoen aan de diervoederwetgeving. Bovendien moet je dan in het bezit zijn van een GMP+ certificaat. Voor leden van de BBZ zijn er aparte afspraken gemaakt met GMP en COKZ waardoor onze leden die wei afvoeren niet in het bezit hoeven te zijn van het GMP+ certificaat. Echter moet je wel voldoen aan andere voorwaarden. Dit is een aanvulling op de eisen die zijn opgenomen in bijlage 7 van de hygiënecode.

Wil je op de lijst komen met boerderijzuivelbereiders die GMP+ waardige boerenkaaswei mogen afzetten? Volg dan eerst de volgende stappen:

  1. Geef zelf bij een EG-inspectie aan de COKZ-controleur aan dat je gecontroleerd wil worden op de punten die betrekking hebben op het leveren van wei aan een GMP+ gecertificeerd bedrijf.
  2. Geef binnen 14 dagen een schriftelijke melding aan de BBZ over de uitvoering van de hygiënekeuring door het COKZ.
  3. Onderzoek zelf 2 keer per jaar een weimonster op nitriet en salmonella (monitoring). Eén van deze onderzoeken moet plaatsvinden rondom de hygiënekeuring, zodat beide keuringsuitslagen gezamenlijk aan de BBZ kenbaar gemaakt kunnen worden. Ook het halfjaarlijks onderzoek naar nitriet en salmonella moet binnen 14 dagen schriftelijk aan de BBZ worden doorgegeven.

Als je deze stappen hebt ondernomen, zorgt de BBZ ervoor dat je op de lijst komt. Helaas zijn wij genoodzaakt je van de lijst af te halen als je niet voldoet aan bovenstaande eisen. Klik hier voor meer informatie.

Keurmerk ‘Echte Boerderijzuivel’

Het keurmerk ‘Echte Boerderijzuivel’ is een keurmerk van de BBZ. Om het gebruik en de toepassing van dit keurmerk te borgen, is het van belang dat dit goed gecontroleerd wordt.

Controles kunnen worden uitgevoerd op twee manieren:

  1. Fysieke controle door een controleur van de BBZ.
  2. Middels een zelfaudit; hierbij vul je zelf naar waarheid het controleformulier in.

Op dit moment maken we gebruik van het controleformulier dat inmiddels naar de gebruikers is verzonden. Heb jij het nog niet ingevuld? Doe dat dan snel zodat je het keurmerk kan blijven gebruiken!

Delen

Heeft dit artikel je geholpen?

Gerelateerd

De Boerenversneller

Ook in ‘De Boerenversneller’ gaan boeren op zoek naar innovatiemogelijkheden binnen hun bedrijf. Dit is onderdeel van De Nieuwe Boerenfamilie […]
Geschatte leestijd: < 1 minuut

Algemene Ledenvergadering

Donderdag 2 september hield de BBZ zijn algemene ledenvergadering op Fort Wierickerschans in Bodegraven. Lees hier meer. […]
Geschatte leestijd: < 1 minuut

Vakbeurs Foodspecialiteiten

Het mag weer. De internationale Vakbeurs Foodspecialiteiten is dé vakbeurs voor ondernemers en/of inkopers die werken met foodspecialiteiten. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten