Boer en Zuivel

Geschatte leestijd: 2 minuten


controlebezoeken_BBZ_boerenzuivel_FB

Dit deed BBZ

Halfjaarlijkse controle GMP+

In oktober hebben de leden een e-mail ontvangen met het verzoek om de gegevens aan te leveren m.b.t. de GMP-certificering en half november is er een herinneringsemail verstuurd. Mocht u nog niet hebben gereageerd, dan verzoeken wij u om dit z.s.m. te doen, aangezien wij de gegevens nodig hebben om u op de GMP-lijst te mogen vermelden.

Wat houdt GMP-certificering via de bond nu eigenlijk in?

Boerderijzuivelbereiders die volgens de hygiënecode werken en het eigen bijproduct afleveren als diervoeder, dienen daarnaast te voldoen aan de diervoederwetgeving en moeten in het bezit zijn van een GMP+ certificaat. Maar voor de leden van de BBZ zijn er aparte afspraken gemaakt met GMP en COKZ, waardoor onze leden die wei afvoeren niet in het bezit hoeven te zijn van het GMP+ certificaat. U dient echter wel te voldoen aan andere voorwaarden. Dit is een aanvulling op de eisen die zijn opgenomen in bijlage 7 van de van de hygiënecode voor de Boerderijzuivelbereiding en bijbehorende reguliere controle van het COKZ.

De volgende stappen dient u te ondernemen om op deze lijst te worden opgenomen:

  1. U dient zelf bij een EG-inspectie aan de COKZ-controleur aan te geven dat u gecontroleerd wilt worden op de punten die betrekking hebben op het leveren van wei aan een GMP+ gecertificeerd bedrijf.
  2. U dient binnen 14 dagen een schriftelijke melding aan de BBZ te geven over de uitvoering van de hygiënekeuring door het COKZ.
  3. U dient ook zelf 2x per jaar een weimonster te onderzoeken op nitriet en salmonella (monitoring). Eén van deze onderzoeken dient plaats te vinden rondom de hygiënekeuring zodat beide keuringsuitslagen gezamenlijk aan de BBZ kenbaar gemaakt kunnen worden. Ook het halfjaarlijks onderzoek naar nitriet en salmonella dient binnen 14 dagen schriftelijk aan de BBZ te worden doorgegeven.

Als u deze stappen heeft ondernomen, dan zal de BBZ zorgen dat u opgenomen wordt op de lijst met Boerderijzuivelbereiders die GMP+ waardige boerenkaaswei mogen afzetten.

Kijk voor meer informatie op de website van de BBZ. Ook kunt u onze huidige GMP-leden terugvinden op onze website.

Delen

Heeft dit artikel je geholpen?

Gerelateerd

Noteringen juni 2024

De noteringscommissie is op 7 juni weer bijeengeweest voor overleg over de notering. Lees hier de noteringen voor juni. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten

Dit zijn de winnaars van de Nationale Competities Foodspecialiteiten 2024!

Tijdens het jaarlijkse Branche-Event Foodspecialiteiten van Vakcentrum Foodspecialiteiten, zijn de winnaars bekendgemaakt. […]
Geschatte leestijd: 3 minuten

Veiling van de Reuzengraskaas levert recordbedrag van € 23.200,- op

Kaaskoning John de Goey doet laatste bod veiling Nationale Graskaasdag 2024 en is koper van de reuzengraskaas. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten