Boer en Zuivel

Geschatte leestijd: 2 minuten


controlebezoeken_BBZ_boerenzuivel_FB

Dit deed BBZ

Halfjaarlijkse controle GMP+

In oktober hebben de leden een e-mail ontvangen met het verzoek om de gegevens aan te leveren m.b.t. de GMP-certificering en half november is er een herinneringsemail verstuurd. Mocht u nog niet hebben gereageerd, dan verzoeken wij u om dit z.s.m. te doen, aangezien wij de gegevens nodig hebben om u op de GMP-lijst te mogen vermelden.

Wat houdt GMP-certificering via de bond nu eigenlijk in?

Boerderijzuivelbereiders die volgens de hygiënecode werken en het eigen bijproduct afleveren als diervoeder, dienen daarnaast te voldoen aan de diervoederwetgeving en moeten in het bezit zijn van een GMP+ certificaat. Maar voor de leden van de BBZ zijn er aparte afspraken gemaakt met GMP en COKZ, waardoor onze leden die wei afvoeren niet in het bezit hoeven te zijn van het GMP+ certificaat. U dient echter wel te voldoen aan andere voorwaarden. Dit is een aanvulling op de eisen die zijn opgenomen in bijlage 7 van de van de hygiënecode voor de Boerderijzuivelbereiding en bijbehorende reguliere controle van het COKZ.

De volgende stappen dient u te ondernemen om op deze lijst te worden opgenomen:

  1. U dient zelf bij een EG-inspectie aan de COKZ-controleur aan te geven dat u gecontroleerd wilt worden op de punten die betrekking hebben op het leveren van wei aan een GMP+ gecertificeerd bedrijf.
  2. U dient binnen 14 dagen een schriftelijke melding aan de BBZ te geven over de uitvoering van de hygiënekeuring door het COKZ.
  3. U dient ook zelf 2x per jaar een weimonster te onderzoeken op nitriet en salmonella (monitoring). Eén van deze onderzoeken dient plaats te vinden rondom de hygiënekeuring zodat beide keuringsuitslagen gezamenlijk aan de BBZ kenbaar gemaakt kunnen worden. Ook het halfjaarlijks onderzoek naar nitriet en salmonella dient binnen 14 dagen schriftelijk aan de BBZ te worden doorgegeven.

Als u deze stappen heeft ondernomen, dan zal de BBZ zorgen dat u opgenomen wordt op de lijst met Boerderijzuivelbereiders die GMP+ waardige boerenkaaswei mogen afzetten.

Kijk voor meer informatie op de website van de BBZ. Ook kunt u onze huidige GMP-leden terugvinden op onze website.

Delen

Heeft dit artikel je geholpen?

Gerelateerd

Radeloos maar strijdbaar

Anje Grin uit Biddinghuizen bereikte in de afgelopen weken veel aandacht voor haar verhaal door het via social media te verspreiden. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten

Zorgen voor een gezonde toekomst: “We willen samen blijven groeien”

Midden in het groene landschap van het Zeeuwse Middelburg ligt de ‘Schatkamer van Schellach’, een kaasboerderij met koeien, winkel, kaasmakerij, zuivelproductie, kinderopvang en Bed & Breakfast. […]
Geschatte leestijd: 4 minuten

De koeien lusten geen gras

Soms heb je van die gesprekken waarvan je meteen weet dat het een column wordt. We schuilden voor een geweldige regenbui, ‘we’ zijn de kaasmaker en ik. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten