Boer en Zuivel

Geschatte leestijd: 2 minuten


controlebezoeken_BBZ_boerenzuivel

Dit deed BBZ

De BBZ is druk met controlebezoeken voor het keurmerk ‘Echte Boerderijzuivel’, denkt na over de regionale keuringen en had fosfaatoverleg met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

GTS dossier updaten

Het bestuur en het secretariaat hebben zich beziggehouden met het GTS dossier. Dit dossier moet eens in de zoveel jaar geüpdatet worden en volgens een nieuwe verordening moet dit voor 1 januari 2022 gebeuren. Door het aanbrengen van minimale wijzigingen en door het dossier in het nieuwe format te zetten, voldoet de BBZ hieraan. Wij houden je op de hoogte van de voortgang.

Proefkeuring kaaskeurmeesters

In aanloop naar de Cum Laude Awards en diverse regionale keuringen hebben we op maandag 21 juni jl. alle kaaskeurmeesters uitgenodigd om een training te volgen. Onder leiding van Gea van der Puijl hebben we 16 kazen, gemaakt op de boerderij, geproefd en beoordeeld op smaak, smedigheid en doorsnede. Het was leuk en goed om elkaar na lange tijd weer live te ontmoeten en over de kazen te discussi ren. De keurmeesters gaven aan het fijn te vinden om deze training jaarlijks te laten terugkeren.

Fysieke controle op keurmerk echte boerderijzuivel

De consument moet erop kunnen vertrouwen dat de inhoud waar een keurmerk voor staat ook klopt. Daarom zal de controle op het Echte Boerderijzuivel keurmerk in het vervolg strakker worden georganiseerd. Het bestuur heeft besloten dat, behalve de papieren controle, er ook fysieke controles zullen worden uitgevoerd. De eerste reeks is al uitgevoerd. De controles kunnen op afspraak of onaangekondigd plaatsvinden. Zorg er dus altijd voor dat de traceability klopt en de administratie inzichtelijk is. Het bestuur helpt je hier graag mee.

Verdienmodel voor klimaatneutrale kaas

Sinds kort heeft het bestuur zitting genomen in de werkgroep ESTI (Ecosystem Services Trading Initiative). ESTI wil via marktwerking bijdragen aan een duurzame voedselketen en terugdringing van klimaat- en milieuvraagstukken. Dit door boeren te helpen om van verduurzaming een verdienmodel te maken. De eerste focus is om koolstofopslag in landbouwbodems (met name klei/zavel en in mindere mate op zand) te certificeren en als carbon credits op de vrijwillige markt voor de boeren te verkopen. En op veengronden kan de emissie verminderd worden via het Valuta voor Veen protocol. Deze credits kunnen gebruikt worden om de broeikasgasemissie die aan kaasproductie verbonden is, te compenseren.

Delen

Heeft dit artikel je geholpen?

Gerelateerd

Radeloos maar strijdbaar

Anje Grin uit Biddinghuizen bereikte in de afgelopen weken veel aandacht voor haar verhaal door het via social media te verspreiden. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten

Zorgen voor een gezonde toekomst: “We willen samen blijven groeien”

Midden in het groene landschap van het Zeeuwse Middelburg ligt de ‘Schatkamer van Schellach’, een kaasboerderij met koeien, winkel, kaasmakerij, zuivelproductie, kinderopvang en Bed & Breakfast. […]
Geschatte leestijd: 4 minuten

De koeien lusten geen gras

Soms heb je van die gesprekken waarvan je meteen weet dat het een column wordt. We schuilden voor een geweldige regenbui, ‘we’ zijn de kaasmaker en ik. […]
Geschatte leestijd: 2 minuten